Teams

Op onze accommodatie aan de Rivierensingel in Helmond (Brouwhuis) wordt wekelijks door jong en oud gehonkbald. Gezelligheid en sportiviteit staat daarbij centraal.

De jongste honkballers kunnen in het Beeballteam op een speelse manier kennis maken met honkbal, om daarna bij de U12 in te stromen. De kinderen vanaf 13 jaar spelen in een U15 team van de vereniging. Dit team speelt de wedstrijden op het jeugdveld.
Als laatste team in de jeugd doorlopen spelers het U21 team waar ze helemaal worden klaargestoomd voor senioren honkbal. Daarnaast heeft Mulo op dit moment een seniorenteam. Het team speelt in de zesde klasse. Naast gezelligheid is er binnen de seniorenteams ook oog voor sportieve prestaties. Naast de jeugd- en seniorenteams heeft Mulo een recreantenteam. De recreanten spelen op recreatief niveau softbal.