Teams

Op onze accommodatie aan de Rivierensingel in Helmond (Brouwhuis) wordt wekelijks door jong en oud gehonkbald. Gezelligheid en sportiviteit staat daarbij centraal.

De jongste honkballers kunnen in het Beeballteam op een speelse manier kennis maken met honkbal, om daarna bij de pupillen in te stromen. De kinderen vanaf 13 jaar spelen in het aspirantenteam van de vereniging. Dit team speelt de wedstrijden op het jeugdveld. Daarnaast heeft Mulo op dit moment twee seniorenteams. Het tweede team speelt in de vierde klasse. Het eerste herenteam speelt in de landelijke tweede klasse. Naast gezelligheid is er binnen de seniorenteams ook oog voor sportieve prestaties. Naast de jeugd- en seniorenteams heeft Mulo een recreantenteam. De recreanten spelen op recreatief niveau softbal.