Rivierensingel

Ook de velden op Dierdonk zijn geen lang leven beschoren. De wijk Dierdonk diende uitgebreid te worden en dus werd MULO weer verplaatst. Nu naar de huidige lokatie aan de Rivierensingel, nabij de nieuwe sluis. Wederom een echt honkbalveld en een echt softbalveld. Ook kwam er een eigen clubhuis. Het complex werd later uitgebreid met een bullpen, een jeugdveld en een slagtunnel. 

1990 

Een renovatie van Dierdonk werd door de Gemeente gepland, en aan het eind van het eerste gesprek hierover, kwam wethouder Meijer voor MULO met het verrassende voorstel om weer te verhuizen, maar nu naar een eigen accommodatie.

Het werd het huidige terrein aan de Rivierensingel, waarvan men nu al weer 10 jaar de bewoner is. Gelegen voor de nieuwe wijk Brouwhuis, bleek het vooral voor de jeugd een grote trekpleister en zo is het ledental inmiddels gestegen tot rond de 180. Sportief gezien ging het in de eerste jaren hier uitstekend, wat tot uiting kwam in de promotie van het 1e herenteam naar de landelijke 2e klasse en 2 jaar later, in de promotie van de dames naar de hoofdklasse van het district.

De KNBSB veranderde intussen van structuur en zo werd ook de landelijke 2e klasse van de heren, hoofdklasse DISTRICT. Vanaf dat moment was er van enige terugslag op sportief terrein spraken. Hoewel het 1e herenteam niet degradeerde, werd men wel laatste. Enkele oudere spelers stopten of gingen naar een andere vereniging, terwijl daarnaast nog eens twee werpers wegvielen. Een verzoek tot degradatie werd afgewezen en met goede jongeren en aanvulling uit heren 2 probeerde men zich te handhaven wat niet lukte. In die periode werd er een nieuwe organisatie opgezet, aangepast aan het grote ledental. Deze organisatie kreeg op een speciale vergadering steun van velen en de schouders werden er onder gezet.

Na deze moeizame periode van herstructurering gaat het MULO nu weer voor de wind. Vooral de opleidingen werden voortvarend aangepakt. In 3 jaar tijd werden maar liefst 50 leden op cursus gestuurd, 20 jeugdcoaches, 25 scheidsrechters honkbal en softbal en 7 scoorders. Het coaching-niveau steeg derhalve en mede daardoor komt onze jeugd op een redelijk aanvangsniveau. Daar de opleiding voor softbalpitchers de laatste jaren wat stagneerde, omdat de specifieke kennis binnen de club ontbrak, heeft men tijdelijk Margot Mels aangetrokken om daar aan te werken. In een aantal trainingen neemt zij zowel de jeugd als de senioren onder handen om dit te verbeteren. Binnen de nieuwe Technische Commissie wordt nu sterk gewerkt aan betere doorstroming, en vooral aan teams die samengesteld zijn uit spelers van gelijke leeftijden. Deze teams kunnen langer in dezelfde samenstelling spelen en collectief door goed opgeleide coaches en trainers naar een beter niveau worden gebracht.

1995 1995 was een succesvol jaar voor MULO. Allereerst werden we gekozen tot:

Beste sportvereniging

van Helmond

en het 1e herenteam onder leiding van Hans Heldens promoveerde naar de Overgangsklasse van het District Zuid. En passant werd dit team genomineerd met vier andere teams als “Sportploeg van het jaar”. Op de sportgala-avond werden de prijzen uitgereikt in de vorm van de sportpenning van de gemeente Helmond. Het 1e damesteam degradeerde in 1994 vrijwillig om hierdoor de opstap voor de jeugd wat te vereenvoudigen. Ook het aspiranten team honkbal wist een kampioenschap te behalen. In dit jaar werd een begin gemaakt, olv Sportservice Noordbrabant, met het opstellen van beleidsplannen. Het eerste tweedaags internationaal honkbal en softbal tournooi om de Brabant Cup werd in een prachtig nazomers zonnetje gespeeld.

1996 Wederom werd MULO genomineerd voor beste sportverenging van 1997. Het 1e herenteam bereikte een 3e plaats en de dames namen een plaats in de middenmoot van hun klasse in. De meisjes aspiranten softbal behaalden een prachtig kampioenschap. De tweede editie van de Brabant Cup was weer van een hoog gehalte. De beleidsplannen kregen gestalte.

1997 

De gemeente voorziet het softbalveld van lichtmasten en de club start met de bouw van dug-outs op het jeugdveld. Op de onlangs gehouden Algemene ledenvergadering treedt Ed van Rijsbergen af als voorzitter. Hij draagt de hamer over aan Arie van den Broek. Mw. Thea Heldens treedt toe tot het bestuur als secretaris. De beleidscommissie is heeft een rapport uitgebracht om te komen tot een beleidsplan. Op basis van dit rapport zal het bestuur een beleidsplan ontwikkelen wat MULO over de drempel van de volgende eeuw moet helpen. In het kort dient het beleid gericht te zijn op een groei van de vereniging, met name in:

  • de jeugdafdeling
  • de recreatieafdeling
  • de financiële mogelijkheden

De bouw van de dug-outs op het jeugdveld werden in gebruik genomen. Deze werden gebouwd door enkele enthousiaste clubmensen. Het geheel is tot stand gekomen door middel van sponsorbijdrage van Lebesque jr. en Helmondse Bouwmaterialen.

Het 1e heren seniorenteam behaalt weer een prachtige 3e plaats in het de competitie, het 1e damesteam eindigt in de subtop. Alleen het 2e heren seniorenteam eindigt op een prachtige 2e plaats in de Regiocompetitie.

TeamPlaatsCompetitie

Heren 13eDistrict Overgangsklasse B

Heren 22eRegio 2e klasse

Heren 3 Regio 3e klasse

Junioren B Junioren A

Aspiranten 1 Aspiranten B1

Aspiranten 2 Aspiranten B2

Pupillen C Pupillen

Peanuts  

Dames 1 District Overgangsklasse

Dames 2  

Junioren  

Recreanten A  

Recreanten B  

1998 

Met ISET Nederland werd een sponsorcontract getekend voor het 1e dames senioren softbalteam. Het contract is aangegaan voor een periode van 3 jaar en de dames zullen onder de nam MULO/ISET in de kompetitie uit komen.

1998 is een uitstekend sportief jaar geworden voor MULO. Het 1e heren seniorenteam kwam vanuit een schier onmogelijke positie als een komeet naar boven en wist met de laatste competitiewedstrijd de promotie veilig te stellen. Het gelijk eindigen hield een beslissingswedstrijd tegen de ORIOLES uit Veghel in. Deze kampioenswedstrijd werd eigenlijk net als in de kompetitie vanuit een 7-0 achterstand gewonnen, waardoor MULO/Lebesque jr. zich KAMPIOEN 1998 OVERGANGSKLASSE B DISTRICT ZUID mag noemen.

De vrouwen van MULO/ISET waren oppermachtig in hun kompetitie en waren reeds KAMPIOEN 1998 OVERGANGSKLASSE DISTRICT ZUID softbal, voordat de play-offs begonnen. Ook in deze play-offs lieten onze dames zien dat zij terecht dit jaar het kampioenschap hebben behaalt.

Het junioren A honkbalteam stevende op een rustige wijze naar het kampioenschap.

TeamPlaatsCompetitie

Heren 11eDistrict Overgangsklasse B

Heren 26eRegio 2e klasse

Heren 33eRegio 3e klasse

Junioren A1eJunioren A

Aspiranten A5eAspiranten A

Pupillen B3ePupillen B

Peanuts  

Dames 11eDistrict Overgangsklasse

Dames 25e 

Junioren- 

Recreanten A- 

Recreanten B- 

1999 

1999 is voor MULO niet bijzonder spectaculair verlopen. De beide vaandelteams hebben zich kranig verweerd in hun nieuwe klasse, vooral het dames softbalteam heeft zich prachtig staande weten te houden. Het pupillen B team, “MULO Bears”, stak met kop en schouder uit boven alle andere pupillen teams uit de regio. Zij behaalden dan ook een welverdiend kampioenschap.

Ook dit jaar is er veel gedaan om alle beschikbare krachten te mobiliseren om de club draaiende te houden. Vooral een enorme toeloop in de jeugdhoek diende opgevangen te worden. MULO is gestart met een junioren softbalgroep en werkt eraan dit het begin te laten zijn van een nieuw elan in deze tak van de club.

In 1999 kreeg MULO Burgemeester Van Elk op bezoek die eens een kijkje kwam nemen achter de schermen van een honkbal en softbalclub. Hij heeft genoten van al dat enthousiasme en met een gezellig glaasje bier de diverse wedstrijden achter de back stop gevolgd.

TeamPlaatsKlasse

Heren 181e klasse district

Heren 2/34Regio Zuid Oost

Junioren B2Regio Zuid Oost

Aspiranten A2Regio Zuid Oost

Pupillen B1Regio Zuid Oost

Pupillen C4Regio Zuid Oost

Peanuts-Regio Zuid Oost

Dames 121e klasse district

Dames 24Regio Zuid Oost

Junioren —

Recreanten A-Regio Zuid Oost

Recreanten B-Regio Zuid Oost

2000 2000

MULO Bears 2e in aspiranten kompetitie

TeamPlaatsKlasse

Heren 1  

Heren 2  

Heren 3  

Aspiranten A  

Aspiranten  B  

Pupillen C  

Pupillen Opgooi  

Dames 1  

Dames 2  

Recreanten  

2001 

Het jaar waarin de MULO Softball Dames 1 oppermachtig waren in hun kompetitie. Nou ja, kompetitie! Terecht werden zij dan ook aan het einde van het jaar in de gelegenheid gesteld een klasse hoger te gaan spelen, alhoewel zij in de promotiewedstrijden niet hadden kunnen uitblinken. De Bond gooide weer eens de totale kompetitie overhoop. Ook Heren 1 profiteerde van hun 3e plaats en werden een klasse hoger ingedeeld.

MULO Bears 2e in aspiranten A kompetitie

TeamPlaatsKlasse

Heren 13 

Heren 2/3  

Heren 3  

MULO Bears2 

MULO Hawks  

Pupillen Lions  

Dames 1KAMPIOEN 

Dames 28 

Junioren   

Recreanten A  

2002 

2002, Het jaar van de jeugdkampioenschappen. Zowel de MULO Bears als de MULO Lions en de MULO Panthers werden in hun klasse kampioen. Een domper op de feestvruegde was de degradatie van ons Heren 1.

TeamPlaatsKlasse

Heren 1degradeert3e klasse C

Heren 22e 5e Klasse 

Heren 36e7e klasse

Aspiranten AKampioenAspiranten A6

Aspiranten B5eAspiranten B11

Pupillen CKampioenPupillen C7

Pupillen Opgooi”Kampioen”Geen kompetitie

Dames 15e plaats2e klasse c

Dames 29e plaats5e klasse I

Recreanten Ageen klasseringRecreantenklasse

2003 2003

TeamPlaatsKlasse

Heren 1  

Heren 2  

Junioren  

MULO Hawks  

MULO Lions  

MULO Panthers  

Dames 1  

Dames 2  

Recreanten A