R.K.M.H.C. HUAC

Jacques Neutkens was in die jaren ook voorzitter van de hockeyclub H.U.A.C.. In deze hockeyclub leefde het verlangen om ook een zomersport te gaan beoefenen. Jacques pleitte voor honkbal ook omdat HUAC veel leden had die op Carolus kennis gemaakt hadden met softball en honkbal.

Met medewerking van de honkbalbond en met name Jan Sibille van PSV honkbal startte HUAC op 8 juni 1952 in de honkbalcompetitie met een wedstrijd tegen Pacifico 2 uit Tilburg. Deze uitwedstrijd werd verloren met 20-3.

In augustus 1954 organiseerde HUAC een grot honkbaltournooi waaraan ook de kampioenen van Belgie en Nederland deelnamen. Borgerhout uit Antwerpen en OVVO uit Amsterdam.

Op 20 augustus 1955 werd HUAC kampioen van de derde klasse Noord-Brabant van de honkbalbond.

In 1957 vertrok Jacques Neutkens naar ‘s-Hertogenbosch en richtte daar weer een honkbalclub op genaamd CILG. Deze club bestond uit studenten aan het Centraal Instituut tot opleiding van Leraren Gymnastiek. De voorloper van het honkbal in Den Bosch dus.

In 1961 kwam er qua spelniveau een terugslag toen de pitcher, de heer Wim Rakels, en de catcher van HUAC-honkbal naar PSV vertrokken. Tevens moesten enkele spelers stoppen vanwege verandering van baan elders. Bovendien was er een moeilijk sfeer ontstaan in de verhouding met de hockeyafdeling, want veel geld moest in verband met de reiskosten en het het dure materiaal naar de honkbalafdeling doorgeschoven worden. Ook hamerde de Honkbalbond op de aanleg van een officieel honkbalveld en dat kostte m2 voor een relatief kleine zomersport. Het hoofdbestuur van HUAC bleek hiertoe niet bereid. Dit had tot gevolg dat de coach en trainer het bijltje er bij neer gooide. In deze periode werd de heer Neutkens benoemd aan de sportacademie in Den Bosch en dus vielen vele promotors weg. Het werd sukkelen met het honkballen en tenslotte werd de honkbalsectie in 1964 opgeheven bij HUAC.

Helmond kan terecht de bakermat van het honkballen in Zuid-Oost Brabant genoemd worden. Een overzicht van ex-leden van HUAC en ex-leraren/leerlingen van het Carolus met de honkbalclub die zij hebbe opgericht.

  • Leo Denteneer is heeft via het Maerlantcollege in Boxtel de DUCKS opgericht. Momenteel zijn de DUCKS nog vrij actief.
  • Pierre de Wilde richtte de Black Wings op in Deurne. Deze club bestaat echter niet meer.
  • Honkbalclub Geldrop werd opgericht in 1956 door Carel vd Waarsenburg. Ook deze club is in 2002 opgehouden te bestaan.
  • De Studs, studenten van de TUe, zijn door oud leerlingen van Carolus opgericht. Helaas heeft deze studentenvereniging geen bloeiend bestaan en wordt nog sporadisch tot leven gewekt.
  • CILG is al eerder genoemd, uit deze club is het latere TGG Den Bosch gekomen. Nu bestaan zij verder onder de fusienaam de Gryphons.

Mochten er lezers zijn met meer informatie over de historie bv. in de vorm van foto’s of verhalen, dan kunnen zij zich bij mij melden.

Hans Heldens, verdere gegevens zijn vermeld onder contacten.

Alle foto’s uit de periode Carolus en HUAC zijn ter beschikking gesteld door de heer J. Neutkens.