Grondlegger

Jacques Neutkens

Einde jaren ’40 was er, vooral in Brabant en Limburg, een gebrek aan sportleraren op de middelbare scholen. De Katholieke Leergangen in Tilburg, het opleidingscentrum voor leraren M.O. in allerlei richtingen, speelde hierop in door in die jaren te starten met een eenjarige, eendaagse Zaterdagopleiding in Den Bosch. Vooral schoolmeesters met een akte-S maakten hiervan gebruik.

Het sport en spelprogramma ontsteeg het niveau van kastiebal niet en dus werd er uitgekeken naar een andere slagbalsport. Dus, in de tijd van de Marshallhulp, kwam men al gauw op softball. Kortom hebben we kunnen nagaan dat door de lerarenopleiding in Den Bosch het softballen werd geïntroduceerd op de Rooms Katholieke Middelbare Scholen in Brabant en Limburg. De Rijks HBSen, met leraren voornamelijk afkomstig uit Amsterdam deden aan cricket. In de meeste steden waren er wel twee hockeyclubs die elk hun specifieke leden hadden, van ofwel de R.K. middelbare school of van de Rijks HBS. In Helmond had men HMHC en die probeerde cricket als zomersport en HUAC (katholiek) werd onder druk van actieve leden gedreven naar het honkbal.

Jacques maakte in 1947 tijdens een studieweek voor leraren lichamelijke oefening kennis met softball en honkbal. Hij vond deze spelen zeer geschikt om in zijn lesprogramma op het Carolus Boromeus College op te nemen. Hij wist in Nederland een aantal adressen te vinden, waar materiaal voor deze spelen uit de dump van het Canadese leger tegen billijke prijzen te koop was. 

Het bleek dat softball op zijn school bij de leerlingen erg in trek was. Hij nam dan ook het initiatief om een groot softball-tournooi op derde Pinksterdag 1949 te houden op het sportveld van de Rijks H.B.S. aan de Tolpoststraat (huidige Pastoor van Leeuwenstraat). Dit softball-tournooi is in Zuid-nederland bij veel middelbare scholen jarenlang zeer populair geweest.