Gezonde Kantine

Mulo Honk- en softbal heeft in haar kantine een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze leden en die van onze bezoekers van het sportpark.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, eten, snoep, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes ipv de minder gezonde keuze.
De kantine hanteert deze twee uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2. Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

Onze kantine stimuleert water drinken
In onze kantine is water altijd beschikbaar. We bieden een watertappunt, grote kan met water, of flesjes water.

Mulo Honk- en softbal werkt structureel aan een gezonde kantine
Jaarlijks brengen wij het aanbod in de kantine in kaart en overleggen kantine-beheer en bestuur hoe we hierin nog gezondere stappen kunnen maken.

Wij hebben een zilveren kantine:
– Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes
– We bieden minstens groente of fruit aan
– De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze